Home

De brontaal van deze website in het Nederlands vertaling met Googel Translate.

De Society / Club Aquapreneur wil drijvende elementen bouwen die kunnen dienen voor een alternatieve samenleef systeem.

Het is voor ons een onzekere tijd en we kunnen ons niet voorstellen wat er te gebeuren staat. De natuur staat niet open voor onderhandelingen! De schade die de mens heeft toegebracht aan deze wereld heeft zijn prijs! De natuur reageert hierop door een toename van het afsmelten van zee ijs en land ijs, met gevolg de zeespiegel stijging. Andere natuur veranderingen zijn nu ook wereldwijd waarneembaar. Er vinden meer dan voorheen natuurrampen plaats.

De vraag blijft onbeantwoord of het leven voor de 7- 8 miljard mensen mogelijk blijft. Het is zelfs denkbaar dat een nieuwe ijstijdperiode te wachten staat en een beperkte hoeveelheid mensen deze zullen overleven. Het zijn doemscenario’s die door creatieve auteurs zijn gepubliceerd in boeken en films. Niemand heeft een glazen bol en weet met zekerheid wat ons te wachten staat, maar een ding is zeker “Zo kunnen we niet door blijven gaan”.

Laten we ons gaan verenigen in de Society/Club Aquapreneur.

Mensen, zet uw persoonlijke behoeften gedeeltelijk opzij en verenigd u nu!

Laten we liefdevol een bericht de toekomst in te zenden over onze fouten en oplossingen!

Laten we beginnen met onderzoek om de bouw van fundatie blokken mogelijk te maken.

Wordt donateur en werk mee aan: een proefopstelling zeecontainer met adapter,  regel een zaal/ruimten voor lezingen.

Je bent niet alleen!

Gelukkig zijn er ook andere mensen die zich hebben verdiept in wat er mis is in de samenleving. En ook zij spannen zich in om het samenleven op een andere wijze te organiseren. Ga maar eens een kijkje nemen op verschillende websites.

Institute for competive Governance

Free private Cities

Startup Societies

Charter Cities Institute